Site Assist Professional

Ekonomický a účetní systém

Komplexní podnikové informační systémy pro výrobní,obchodní a zemědělské podniky

Produkty

Nabídka spolupráce

 

Nabízíme partnerskou spolupráci pro implementační dealery nebo softwarové firmy

Aktuality

8.února 2015
softwarový modul kalkulace zemědělské,režie,nedokončená výroba,střediskové výsledovky pro účetní program POHODA

2. září 2014
tvorba souboru XML pro elektronické posílání daně z nemovitých věcí

2. ledna 2014
instalace pachtovních smluv
 + koncepty pro tvorbu smluv

18. listopadu 2013
příprava na nový občanský
zákoník a pachtovní smlouvy

Novinky

3.březen 2015
Účetní systém
- aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u obilovin

5. prosinec 2014

Účetní systém
- připravená verze pro přechod na rok 2014 - verze DB.68

8. červen 2013
Evidence půdy
- rozšíření možností vlastních úprav  nájemních smluv

5. květen 2012
Účetní systém
- upravena možnost rozpouštět režie a automatického výpočtu nedokončené výroby

26. duben 2012
Účetní systém
- zvířata report rozbory produkce

14. březen 2012
- nový modul akcie a podíly

Stavebně montážní činnost.
Změna způsobu vykazování DPH - úprava dle §92
Metodický postup zde ....

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ A DOHLED

poradenství Poskytujeme ekonomické, účetní poradenství a komplexní péči související s vedením účetnictví včetně optimalizací povinností a řešení složitých problémů. Svým klientům jsme schopni zajistit přípravu, sestavení a podání daňových přiznání.

ROZBORY A ANALÝZY

Nabízíme zpracování ekonomických podkladů při přípravě vyřizování žádosti o bankovní úvěr, dále ekonomické rozbory hospodaření firmy a vyhotovení finančních analýz.

ASISTENCE A KONZULTACE

Zajišťujeme průběžnou odbornou asistenci a konzultaci při řešení různých záměrů firmy. Oborově jsme orientováni především v oblasti zemědělství, strojírenství, služeb a výrobních podniků.

EKONOMICKÝ SOFTWARE

Ekonomický software a oběh prvotních dokladů jsme schopni zmapovat,analyzovat, přizpůsobit a nastavit podle vašich potřeb tak, aby zbytečně administrativně nezatěžoval vaši firmu, byl co nejvíce jednoduchý, přehledný a přitom jste získali potřebné informace o hospodaření a nákladovosti jednotlivých zakázek, výkonů a středisek. Zajistíme zaškolení jednotlivých

SPOLUPRÁCE A ODBORNÝ DOHLED

Velkou výhodou a osvědčeným způsobem spolupráce, vyplývající z dlouholetých zkušeností, je odborný dohled nad vedením účetnictví ve vašem podniku. Jde o způsob, kdy pracovník provádí mimo svoji práci jen nezbytné úkony související s vedením účetnictvím jako fakturace, pokladna, banka a ostatní činnosti a dohled nad zpracováním účetnictví přenechává k zajištění naší firmě. Předností je, že firma má na svém počítači k dispozici aktuální a kompletní informace o účetnictví a  souvisejících agendách jako seznam došlých a vystavených faktur, pokladní knihu, bankovní operace. Je stavěný i pro zákazníky bez větších znalostí účetnictví a daní. Tento způsob spolupráce je především levnější, vede k omezení nákladů a k optimalizaci využití pracovního časů administrativních pracovníků.

TERMINÁLOVÉ PŘIPOJENÍ

K dispozici je i možnost moderního způsobu spolupráce prostřednictvím vzdáleného terminálového přístupu přes internet. Princip spočívá v on-line internetovému připojení a přístupu k účetnímu systému zákazníka tak, jakoby náš pracovník byl v kanceláři vaší firmy, seděl u vašeho PC a vy spolu s ním pracovali. Komunikace probíhá s využitím komunikačního programu Skype.


Free Dreamweaver Templates | Dedicated Hosting | Cheapest Web Hosting