Site Assist Professional

Ekonomický a účetní systém

Komplexní podnikové informační systémy pro výrobní,obchodní a zemědělské podniky

Produkty

Nabídka spolupráce

 

Nabízíme partnerskou spolupráci pro implementační dealery nebo softwarové firmy

Aktuality

8.února 2015
softwarový modul kalkulace zemědělské,režie,nedokončená výroba,střediskové výsledovky pro účetní program POHODA

2. září 2014
tvorba souboru XML pro elektronické posílání daně z nemovitých věcí

2. ledna 2014
instalace pachtovních smluv
 + koncepty pro tvorbu smluv

18. listopadu 2013
příprava na nový občanský
zákoník a pachtovní smlouvy

Novinky

3.březen 2015
Účetní systém
- aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u obilovin

5. prosinec 2014

Účetní systém
- připravená verze pro přechod na rok 2014 - verze DB.68

8. červen 2013
Evidence půdy
- rozšíření možností vlastních úprav  nájemních smluv

5. květen 2012
Účetní systém
- upravena možnost rozpouštět režie a automatického výpočtu nedokončené výroby

26. duben 2012
Účetní systém
- zvířata report rozbory produkce

14. březen 2012
- nový modul akcie a podíly

Stavebně montážní činnost.
Změna způsobu vykazování DPH - úprava dle §92
Metodický postup zde ....

Agronom.NET

Systém AGRONOM.NET je komplexní informační systém pro podporu práce agronoma zemědělského podniku.

Podrobný popis systému včetně videoukázek a demoverze zde ........

Evidence Chemie

Modul chemie slouží k evidenci a kontrole přípravků aplikovaných na blocích podniku. Modu využívá dat zadaných v jiných modulech systému, především osevů a bloků. Samozřejmostí jsou číselníky škůdců a chemických přípravků s kontrolou doporučených a maximálních dávek přípravku.

Evidence a kontrola hnojení

Modul evidence hnojení slouží k evidování hnojení na pozemcích. Další částí modulu je kontrola aplikovaného hnojení dle nitrátové směrnice a dalších předpisů. Poslední částí modulu je plánování hnojení a kontrola plánu hnojení dle nitrátové směrnice a dalších předpisů.

Sklizeň

Modul Sklizeň slouží k evidenci sklizených plodin, prakticky jako náhrada či doplnění vážního deníku. S tímto modulem je velice úzce provázána aplikace Elektronická váha, která do modulu automaticky ukládá navážená data z váhy.

Mapy

Modul mapy umožňuje vyhledávat parcely daného vlastníka, zobrazit mapu plodin na blocích a jiné užitečné mapové funkce potřebné pro běžnou práce agronoma.

Osev

V modulu Osev agronom každý rok zakládá osevní postup pro jednotlivé bloky podniku. Na tyto osevy poté ostatní moduly systému Agronom.NET pořizují svá data.

Rozbory

V modulu rozbory umožňuje agronomovi rozličné pohledy na práci, kterou během roku na blocích provedl. Jsou zde obsaženy tiskové sestavy pro průměrné výnosy plodin, sestavy, které s využitím dat prodejů plodin ze zásob umožňují stanovit ziskovost jednotlivých plodin, bloků, odrůd, srovnání hnojení bloků a jejich výnosů a další důležité informace pro agronoma.

Evidence půdy a vlastníků

Modul Evidence půdy a vlastníků přímo využívá databázi aplikace Evidence půdy. Jeho prostřednictvím je možné zobrazovat a vyhledávat parcely na mapách, zobrazovat parcely jednotlivých vlastníků v KÚ a jiné důležité operace.

Zásoby

V modulu zásoby se sleduje nákup prodej a spotřeba jednotlivých chem. prostředků, hnojiv, nafty a jiných spotřebních věcí daného podniku.

Zelená nafta

Modul zelená nafta umožňuje zadávat spotřebu nafty na jednotlivé osevy podniku a z těchto údajů přímo vytiskne daňové přiznání.

Bloky

V modulu bloky agronom spravuje jednotlivé půdní bloky dle LPIS. Aplikace umožňuje díky přímému napojení na iLPIS kontrolu dat. Import dat je samozřejmostí.

 

Elektronická on-line váha

Aplikace Elektronické on-line váha slouží jako komunikační bod mezi zemědělským informačním systémem Agronom.NET, vlastním elektronickým vážícím zařízením a pracovníkem provádějícím vlastní vážení. (Váhy dodává například: Společnost Selva s.r.o )

  • Umožňuje pracovníkům jednoduše ovládat váhu
  • Uživatelská přívětivost - systém nevyžaduje pokročilé znalosti PC
  • Napojení na Agronom.NET, při sklizni se data ukládají do modulu sklizeň, automatická tvorba vážního deníku.
  • Možnost vzdáleného ovládání aplikace (např. přes WiFi, LAN, internet, mobilní telefon...)
  • Doprogramování Vámi požadované funkcionality

 


Free Dreamweaver Templates | Dedicated Hosting | Cheapest Web Hosting